„УСПЕХ“

header-text
У
чилище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )


От 2011/2012 учебна година в ОУ “Мати Болгария” са създадени и работят над 25 извънкласни форми – клубове, ателиета, студиа и др.

 Малки и големи ученици с интерес  рисуват, танцуват, изработват различни ръчно направени и компютърни материали, опознават хубавата ни родина, грижат се за красивата ни природа.

Можете да разгледате снимки от официалната страница на Проект “УСПЕХ”

http://uspeh.mon.bg/?m=8&p=&schoolcode=2400274