Група по БЕЛ – VI клас за преодоляване на обучителни затруднения

Групата по български език и литература в 6″ а”,”б” клас за преодоляване на обучителни затруднения включва седем ученици.Занятията се провеждат с желание от децата ,които усещат реалната подкрепа на учителя.Ученици,учители и родители са обединили усилията си в името на образованието на децата!