Седмично разписание на часовете

Втори срок

Начален етап

I клас

Download (XLS, 38KB)

ЦОУД

Download (DOC, 78KB)

II клас

Download (XLS, 38KB)

ЦОУД 

Download (DOC, 71KB)

III клас

Download (XLS, 39KB)

ЦОУД

Download (DOC, 43KB)


Download (DOC, 43KB)


Download (DOC, 43KB)

IV клас

Download (XLS, 39KB)

ЦОУД

Download (DOC, 43KB)


Download (DOC, 43KB)


Download (DOC, 43KB)

Прогимназиален етап (V,VI,VII клас)

Download (XLS, 49KB)

Download (PDF, 370KB)