Процедура за реагиране и проследяване на случаи с проява на тормоз