Пролетни и Великденски празници

ОУ “Мати Болгария” организира мероприятия, свързани с Великденските празници.

На 27 и 28 април учениците взеха участие в благотворителен базар под надслов “От деца за деца”. Целта на инициативата е да се подпомогнат деца, изпаднали в беда, но и да се развият ценни качества като съпричастност, отговорност и отношение на младите хора към добротворството.

Педагогическият и непедагогическият персонал на институцията също подкрепиха инициативата чрез организирането и провеждането на  кулинарен благотворителен базар на 28 април. Средствата от продажбите и от двата базара ще бъдат насочени за благотворителна кауза в помощ на деца с хронични заболявания и такива в неравностойно положение.

Възпитаниците на ОУ “Мати Болгария” участваха и в инициатива, посветена на наближаващите пролетни и Великденски празници “Великденски хепънинг”, който се проведе на 27 април пред централния вход на училището. Празникът се превърна в своеобразно тържество на пролетните багри и детските таланти.