Онлайн обучение

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП И НА ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД (I–IV клас), ЗА ПЕРИОДА 22.03.2021г. ДО 31.03.2021г.

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV КЛАС, ТЯХНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ

 1. 8,30 – 8,50 часа
 2. 9,00 – 9,20 часа
 3. 9,30 – 9,50 часа

Голямо междучасие

 1. 10,10 – 10,30 часа
 2. 10,40 – 11,00 часа
 3. 11,10 – 11,30 часа

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД  (I-IV КЛАС), ТЯХНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПОЧИВКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ

 1. 12,30 – 12,50 часа
 2. 13,00 – 13,20 часа
 3. 13,30 – 13,50 часа
 4. 14,00 – 14,20 часа

Голямо междучасие

 1. 14,40 – 15,00 часа
 2. 15,10 – 15,30 часа