Най-големият урок в света

През месец февруари в 3 Б клас бе проведен урок в часа на класа, свързан с една от глобалните  теми в кампанията на УНИЦЕФ “Изкореняване на бедността”.

Учениците разискваха различни казуси и изказаха мнения относно равенството между хората, осмислиха несправедливостите в живота на много деца по света, дадоха свои идеи за по-справедлив свят и как да направим Земята по-добро място за живот. Работиха по групи, направиха изводи от работата си, създадоха свой плакат с логото на проекта.

 

На 15. V. 2017г. учениците от IV В клас с кл.р-л С. Георгиева се запознаха с Глобалните теми за устойчиво развитие до 2030г. , и станаха активни партньори на УНИЦЕФ и МОН в мисията за по- добър и по- справедлив свят.

През м. май 2017 г. учениците от IV А клас се включиха в „Най-големият урок на света“ и се запознаха с глобална цел „Качественото образование“. Осъзнаха, че всички деца по света имат право и нужда от такова образоване, за да могат да сбъднат мечтите си. Споделиха идеите и желанията си какви искат да бъдат училищата, за да може всяко дете по света да получи качествено образование.

“Най-големият урок в света” II Б и II Г

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ЧАС
IV Г КЛАС/18.05.2017 ГОД.
Учениците от IV г клас се запознаха със световния проблем за опазване чистотата на водата, както за пиене, така и за битови нужди. Разбраха нуждата от пречистване на отпадните води, начините за работа на пречиствателните станции, необходимостта от изграждане на такива във всяко населено място или промишлено предприятие. Научиха за проблемите, които могат да възникнат на планетата Земя, ако има глобално замърсяване на водните басейни. Направиха рисунки по темата.

“Най-големият урок в света” I Д клас

Учениците от IV Б клас при ОУ” Мати Болгария”, гр. Казанлък с класен ръководител Евелина Стамболова се включиха в „Най-големият урок в света” на 16.05.2017 година.
Всеки ученик има право на образование, но не всеки може да го получи. Учениците се запознаха с истории на деца, които не ходят на училище и разбраха причините за това.Проявиха съпричастност.
Най-големият урок дава възможност да насърчим гражданството в училищата по целия свят, защото младите хора ще бъдат основния носител на промяна. Той ще ги ангажира в усилията за постиганото, като ги запознае с предизвикателствата, които определят тяхното бъдеще и ги насърчи да бъдат активни в промяната в собствените им общности.
Само чрез качествено образование може да формираме качествени и устойчиви личности.