Контакти

6100,Казанлък
ул. “Св.св Кирил и Методий” 1
тел. канцелария – 0431/ 6 24 67