„Коменски“

LOGO“Show me your school, Ill show you mine”

е името на проект по секторна програма “Коменски”, Дейност Многостранни партньорства по която се работи в училище вече втора година /2012-2014г./

Партньори по проекта са училища от осем европейски държави: Испания, Франция, Гърция, Румъния, Турция, Полша, Словакия и България. Работата ще продължи две учебни години, през  които от една страна нашите ученици ще посетят други страни и ще  предстваят аспекти от своя живот в училище, обменяйки информация ще опознаят други култури и образователни системи, ще се научат да ценят различията и да бъдат толерантни. От друга страна, учителите ще се запознаят с различни педагогически подходи и гледни точки по въпросите на образованието и ще обогатят и подобрят своите собствени практики на преподаване.

Можете да разгледате и прочетете интересна информация от официалния блог на проекта – http://www.comeniusshowmeyourschool.blogspot.com/