История

ОУ „Мати Болгария”  е първото училище в България под егидата на общонародното движение „Мати Болгария”. То реализира на територията на гр. Казанлък идеала за връщане на възрожденските ценности в образованието. Като член на организацията на обединените училища към ЮНЕСКО има достъп до европейските и световни постижения в областта на образованието.

Училището е създадено на 15. 06. 1990 г. с решение на ИК на ОбНС гр. Казанлък. По инициатива на учителите на 01. 11. 1990 г се провежда общоградско тържество, с което е възстановено честването на Деня на народните будители. Този ден става патронен празник на училището.

На 14. 02. 1991 г тържествено е прието името „Мати Болгария”, което е заглавие на едно от най – известните произведения на възрожденския будител и книжовник Неофит Бозвели. Кръстник на училището става писателят Петър Константинов, председател на общонародното сдружение „Мати Болгария”.

Училището е първото в гр. Казанлък, работещо по Програмата за ранно чуждоезиково обучение. То е единственото с традиции в обучението по Програма „Стъпка по стъпка”, прилагана от 1998 год.

Професионалната дейност на педагогическата общност през годините е насочена към качествено обучение и възпитание на младите хора в дух на общочовешки нравствени ценности, творческо мислене и изграждане на съвременно гражданско общество.