Група по интереси „Компютърен свят”

Група по интереси „Компютърен свят” с ръководител Маргарита Димитрова. Учениците се занимават с компютърна обработка на графични изображения, създаване на елементарни анимационни филмчета, изготвяне на брошури, работят по интердисциплинарен проект „Траките в Казанлъшки регион”, по който изготвят презентации за тракийските гробници в нашия край.