Група по интереси „Занаяти“

Групата по интереси „Занаяти“ е сформирана от ученици от Viб клас, с ръководител Димитринка Димитрова. Изработва занаятчийски изделия от дървесина и хранителни продукти. Учениците усвояват занаятите: дървообработване, художествена обработка на дървесина и готварство. Любопитството и сръчността доведоха до представяне на изложба на 28.02.2017г от собствено проектирани и изработени занаятчийски изделия. Работата в групата води до начионално самоосъзнаване и гордост, че участниците са наследници на старите български майстори, притежаващи богата фантазия, изобретателност и сръчност.