Ден на търпението

На 25 март много от класовете поставиха на информационните табла в класните си стаи апел за търпение и толерантност,като носеха и отличителния и вече запазен знак за Деня на търпението на ОУ” Мати Болгария”.

Посланията се обединяваха от общата идея за по-често проявяване на тази добродетел в нашето ежедневие, както и за повече хармония в човешките взаимоотношения.