Ден на Земята

VI А клас почистват около училище послучай Деня на Земята.