Ден на Земята

С ентусиазъм, творчество и въображение учениците от ОУ „Мати Болгария“ взеха активно участие в мероприятията, посветени на Деня на Земята – 22 април.
Изработиха презентации, постери, проекти за плакати и рисунки, чрез които показаха своята съпричастност към проблемите, свързани с опазване на околната среда и здравето на нашата планета.