Галерия

Учениците от 4а клас посетиха детски отдел на ОБ ,,Искра” гр.Казанлък, където се включиха в Коледно ателие. Изработиха коледни картички за благотворителен базар, средствата от който ще се използват за закупуване на нови книги, които да обновят фонда на библиотеката.

Екипът на ОУ “Мати Болгария” най-сърдечно благодари на учениците и техните родители, които с огромно желание се включиха в изработването на предмети и играчки за Коледния базар проведен днес. Благотворително беше събрана сумата от 985,56 лева, която е дарена на седемгодишния Калоян Валентинов Христов. Сумата е преведена по банковата сметка на детето. На родителска среща проведена на 11.12.2018 г, в кутия за дарения е събрана сумата от  100 лева за  Петко Мутафчиев, която е преведена по банковата му сметка.