Галерия

Учениците от 4а клас посетиха детски отдел на ОБ ,,Искра” гр.Казанлък, където се включиха в Коледно ателие. Изработиха коледни картички за благотворителен базар, средствата от който ще се използват за закупуване на нови книги, които да обновят фонда на библиотеката.