Важно съобщение

Written by admin on . Posted in Uncategorized

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо изх.№РД-16-803/23.01.2018 г. на РУО гр.Стара Загора, дните 24, 25 и 26 януари 2018 г. са определени за неучебни дни.

Учебните занятия ще бъдат подновени на 29.01.2018 г.

 

ОУ „Мати Болгария“